Menn øker treningsmengden

Norske menn har økt treningsmengden mer enn norske kvinner i 2014. 23 prosent av mennene sier at de trener mer i år enn i fjor. 21 prosent av kvinnene gir uttrykk for at de trener mer i 2014.

Det viser en fersk undersøkelse fra Norstat AS foretatt på oppdrag fra Danske Bank Oslo Maraton.

Samtidig sier 13 prosent av mennene at de ikke trener. 11 prosent av kvinnene svarer det samme.

- 52 prosent av mennene sier at de trener på samme nivå som i fjor, mens 51 prosent av kvinnene svarer at de trener like mye som i 2013, sier daglig leder Tony Isaksen i Oslo Maraton.

Undersøkelsen ble foretatt av Norstat AS i mars 2014 – og hadde et landsrepresentativt utvalg på 1 000 personer.

Høy utdanning – mye trening

Bare 6 prosent av de som har mer enn fire års utdanning på høyskole- og universitetsnivå sier at de ikke trener. Tilsvarende for de med kun videregående skole er 19 prosent.

Det viser en fersk undersøkelse fra Norstat AS foretatt på oppdrag fra Danske Bank Oslo Maraton.

- Vi ser at de som har høy utdanning er mer opptatt av å holde seg i god form enn de som har mindre utdanning. Det er viktig at alle tar helsen sin på alvor, og det uavhengig av utdanningsnivå. God helse er viktig for alle, sier daglig leder Tony Isaksen i Oslo Maraton.

Undersøkelsen ble foretatt av Norstat AS i mars 2014 – og hadde et landsrepresentativt utvalg på 1 000 personer.

Folk i bygde-Norge øker mest

Personer i bygde-Norge ser ut til å ha økt treningsmengden i 2014 mer enn folk i tettbebygde strøk. Det viser en fersk undersøkelse fra Norstat AS foretatt på oppdrag fra Danske Bank Oslo Maraton.

20 prosent av de som bor i bygde-Norge – på steder med mellom 5 000 og 50 000 innbyggere – sier at de har økt treningsmengden i 2014 sammenlignet med 2013. 16 prosent av de som bor på tettsteder – by med mer enn 50 000 innbyggere – svarer det samme.

Mens 54 prosent i bygde-Norge svarer at de trener på samme nivå som i fjor, svarer 53 prosent det samme i mer urbane-strøk.

-Vi ser gode tall – og at stadig flere tar sin egen helse på alvor. Men byfolket må skjerpe seg litt, sier daglig leder Tony Isaksen i Oslo Maraton.

Undersøkelsen ble foretatt av Norstat AS i mars 2014 – og hadde et landsrepresentativt utvalg på 1 000 personer.

Tjener mest – trener mye

Personer som tjener mer enn 900 000 kroner per år trener mest. Det viser en fersk undersøkelse fra Norstat AS foretatt på oppdrag fra Danske Bank Oslo Maraton.

Bare 6 prosent av de spurte i denne målgruppen sier at de ikke trener. Til sammenligning svarer 19 prosent av de spurte i inntektsgruppen 300 000 til 400 000 NOK per år at de ikke trener.

I inntektsgruppen over 900 000 kroner per år svarer 23 prosent at de trener mer i år enn i fjor. Og 57 prosent svarer at de trener på samme nivå som i 2013.

-Det er interessante tall. Det er nemlig like viktig for alle, uavhengig av lønnsinntekt, å holde seg i god form, sier daglig leder Tony Isaksen i Oslo Maraton.

Undersøkelsen ble foretatt av Norstat AS i mars 2014 – og hadde et landsrepresentativt utvalg på 1 000 personer.